Εκδόθηκε το ΦΕΚ για την εκλογική αποζημίωση του Πυροσβεστικού Προσωπικού.
Την λαμβάνουν όσοι παρέχουν υπηρεσίες από από 11/9 έως και 16/10 και το ποσό ανέρχεται στα 200€ περίπου καθαρά.