ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Στα πλαίσια της ενημέρωσης σχετικά με την δικαστική διεκδίκηση των οφειλόμενων ρεπό των δύο (2) τελευταίων ετών (2022-2023), ενημερώνουμε όλους τους συναδέλφους, εφόσον το επιθυμούν να συγκεντρώσουν έως τις 05 Δεκεμβρίου 2023 όλα τα δικαιολογητικά, έτσι ώστε να κατατεθούν μαζί με το ποσό των τριάντα (30) ευρώ, στον ενάγοντα δικηγόρο.

 

Σε κάθε Νομό της περιφέρειάς μας, έχουν ορισθεί, για την παραλαβή των εν λόγω δικαιολογητικών, οι εξής υπεύθυνοι συνάδελφοι:

  • Νομός Θεσσαλονίκης: Κική Παπαδοπούλου 6980280775
  • Νομός Σερρών: Γιώργος Παραστατίδης    6946502552
  • Νομός Χαλκιδικής: Βασίλης Καβακάκης         6908096790
  • Νομός Πέλλας: Χρήστος Παραστατίδης   6983750820
  • Νομός Ημαθίας: Κων/νος Τσιβαρτζής         6943975651
  • Νομός Πιερίας: Γιάννης Ιωαννίδης            6939173273
  • Νομός Κιλκίς: Νίκος Ταχτσίδης                6936797393

 

  1. Περαιτέρω διευκρινήσεις στον Γρηγόρη Αναστασιάδη 6938647350

 

Τα δικαιολογητικά προς συμπλήρωση σε μορφή PDF:

Ενημερωτικό για ρεπό πυροσβεστών (20-10-2023)

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΡΕΠΟ 01-01-2021 ΈΩΣ 31-10-2023

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ

Στοιχεία ενάγοντος πυροσβέστη