Επιστολή της Ένωσης στον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και στο ΤΑ.ΠΑ.ΣΑ. σχετικά με την κατάργηση υποβολής Φορολογικής Ενημερότητας, στην χορήγηση δανείων, για να επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι μέτοχοι του Ταμείου.