Αναρτήθηκε η Προκήρυξη για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό για πρόσληψη εξακοσίων πενήντα (650) Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων επταετούς (7ετούς) θητείας (Π.Δ.Ε.) στο Πυροσβεστικό Σώμα για το έτος 2024.

Διαβάστε την προκήρυξη και βρείτε όλα τα απαραίτητα έγγραφα στην επίσημη ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλαδος, πατώντας εδώ.